מהי אמת, בעצם?

בטור הביקורתי הזה, אלון עידן מצביע על ביטוי שכולנו מכירים היטב – "האמת שלי", ובהרחבה, "אני הולך עם האמת שלי". עידן בוחן את ההשלכות החברתיות והפסיכולוגיות של השימוש בביטוי הזה, אבל אני רוצה להתייחס רגע להיבט אחר, ולומר שבעצם יש פה דוגמה נהדרת להתפתחות של שפה. הרי הביטוי "האמת שלי", כמו שאומר עידן, כלל אינו קשור ל"אמת" במובנה הקלאסי. בעברית של ימינו, הביטוי הכבול "האמת שלי/שלה/שלו" מתייחס, למעשה ל"אמונה" או "עמדה" שאדם מאמין בה בכל תוקף. יהיו אשר יהיו הסיבות התרבותיות להתפתחות הביטוי הזה, זוהי בעצם משמעות נוספת שצורפה למילה הזו, הרלוונטית רק לצורת השייכות, ואפשר אפילו לדמיין תרחיש עתידי שבו … להמשיך לקרוא מהי אמת, בעצם?